Warmtepompen

Een warmtepomp is een heel ingenieus systeem, want het haalt energie uit de natuur. Meteen dus een comfortabele én vooral energie-efficiënte keuze. Warmtepompen onttrekken warmte uit de grond, het grondwater of de buitenlucht. Vervolgens gebruikt het systeem die hernieuwbare energie voor de verwarming van werk- en/of leefruimtes, voor sanitair water of zelfs voor de verwarming van ... jouw zwembad!

Warmtepompen, een goedkoper alternatief

Een warmtepomp is goedkoper alternatief voor gas of stookolie. Dit door de hogere COP. Kort uitgelegd zet dit toestel 1 kW elektriciteit om in ongeveer 4 kW warmte. Voor gas en stookolie is deze verhouding ruwweg 1 op 0,95. Je hebt dus een veel beter rendement van je gebruikte energie.

Rendament

Het rendament van een warmtepomp bedraagt bij benadering tussen de 300 en 500 %! Dit betekent dat een warmtepomp 3 tot 5 keer zoveel warmte geeft als het elektriciteit verbruikt. Of zo’n 6 keer beter dan het rendement van een cv-ketel op aardgas.

besparen

Verlaag je energieverbruik met een warmtepomp

Het voordeel van warmtepompen is dat je volledige verwarming op lage temperatuur gebeurt (35°) waardoor je minder energie verbruikt. Je kan je volledig huis verwarmen met een warmtepomp. Het nadeel is dat je voor de afgifte gebruik moet maken van vloer- of wandverwarming en dit systeem dus niet altijd plug en play is voor renovaties of vervanging van je bestaande ketel.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp hanteert het omgekeerd principe van een airco of koelkast. Terwijl je koelkast warmte van binnen naar buiten brengt, en dus koelt, brengt een warmtepomp juist warmte van buiten naar binnen. Met een warmtepomp haal je warmte uit de buitenlucht en gebruikt deze om via je warmtepomp je woning te verwarmen. Zelfs als het vriest is er nog steeds warmte in de lucht!

Duurzaamheid

Een warmtepomp verbruikt elektriciteit. Hierdoor kan je elektriciteitsrekening met een warmtepomp hoger uitvallen dan met een cv-ketel. Als je echter zélf de elektriciteit opwekt, bijvoorbeeld via PV-panelen (fotovoltaïsche panelen), dalen je elektriciteitskosten, én gaat uiteraard ook je CO2-uitstoot naar beneden. De winning en het verbruik van gas belasten het milieu namelijk veel meer dan het gebruik van (extra) stroom.

Premies voor warmtepompen

Als je in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kan je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Uiteraard beschikt Coolsupport over de nodige certificaten.

Soorten warmtepompen

Een lucht-warmtepomp 

Een lucht-warmtepomp haalt warmte-energie uit de buitenlucht, via een geluidsarme unit die buiten de woning staat. Het afgiftesysteem bestaat vaak uit lage temperatuurradiatoren en/of vloerverwarming. Een nadeel van een lucht-waterwarmtepomp is dat het rendement sterk afhangt van de buitentemperatuur.
Een lucht-waterwarmtepomp kost ongeveer € 4.000 tot € 7.000. Tegenwoordig kunnen deze systemen moeiteloos verwarmen bij langdurig negatieve buitentemperatuur.

Bodem-waterwarmtepomp

Bodem-waterwarmtepompen maken gebruik van de grondwarmte (geothermie). Die temperatuur schommelt minder dan de luchttemperatuur. Door die stabielere temperaturen hebben bodem-waterwarmtepompen hogere aanvoertemperaturen en kennen ze kleinere brontemperatuurschommelingen dan systemen op basis van lucht.
We onderscheiden warmtepompen met een verticaal en een horizontaal captatienetwerk. Dit netwerk bestaat uit buizen of slangen dat gevuld wordt met water en een antivriesmiddel. Deze vloeistof wordt over de verdamper van de warmtepomp geleid (zie werking van een warmtepomp, hierboven).
Een nadeel van dit type warmtepomp is dat het een grote investering vergt om de bodemboringen te doen. Hier staat tegenover dat deze pomp de beste rendementen geeft. Een bodem-waterwarmtepomp kost gemiddeld € 10.000 tot € 25.000.

Water-waterwarmtepomp

Met water-waterwarmtepompen haal je energie uit grond- of oppervlaktewater via twee putten. Uit een put wordt warmte getrokken en in de andere put wordt het afgekoelde grondwater weer teruggepompt. In de zomer wordt dit proces omgedraaid. Dit systeem wordt ook wel warmte- en koudeopslag (WKO) genoemd. De installatie kost ± € 15.000 of meer.
Het is erg wenselijk om een warmtepomp aan te sluiten op een lage-temperatuursysteem zoals vloerverwarming. Dan functioneert de pomp zo efficiënt mogelijk. Omdat de temperatuur van het grondwater vrij constant is, heeft dit soort pompen een erg hoog rendement. Wel dien je erover te waken dat het afkalven van de boorput na verloop van tijd kosten kan teweegbrengen en dat het debiet van de waterput voldoende moet zijn om er het nodige vermogen aan te kunnen onttrekken.

Hybride-warmtepomp

In BENOvaties wordt dit type warmtepomp vaak toegepast. Het is een combinatie met een hoogrendements- of condensatieketel als bijverwarming. In koude periodes neemt de ketel het dan over. In lage-energiewoningen is geen combinatie met een ketel noodzakelijk.

Lucht-luchtwarmtepomp

Lucht-luchtwarmtepompen werken volgens hetzelfde systeem als lucht-waterwarmtepompen. Het verschil is dat ze de gewonnen warmte als warme lucht in de te verwarmen ruimtes blazen. Dit soort warmtepompen zijn het meest efficiënt in situaties waar een verwarmingssysteem met circulerend water niet mogelijk of wenselijk is. Het kan ook als bijverwarming dienen, voor bijvoorbeeld onverwarmde ruimtes waar een uitbreiding van de centrale verwarming niet mogelijk is of te duur zou uitvallen. Tegenwoordig kunnen deze systemen moeiteloos verwarmen bij langdurig negatieve buitentemperatuur.

Coolsupport • Breeërweg 33, 3665 As
M. 0496 80 55 93 • info@cool-support.be
cross-circle